Туризъм в България по време на пандемия.

30 / Март / 2021

Измина една година под строги карантини, пряко свързани със заразата от Ковид. Поради създалата се ситуация, най-засегнат беше туризмът в България

Криза в туризма има не само в България. Тя засегна целия свят, а покрай нея силно засегнати бяха и много други отрасли на икономиката. Но трябва да отбележим, че се наблюдава тенденция за развитие на семейния туризъм, а къщите за селски туризъм не останаха без гости. Именно семейният туризъм се засили в  тези райони и подкрепи до голяма степен къщите за гости, изградени по Програмите за развитие на селските райони. 

Асоциацията на тур операторите и туристическите агенти (АБТТА) е провела анкетно проучване. Резултатите от него показват, че повече от половината участници (хотели, туристически агенции, заведения, транспортни фирми), отчитат драстичен спад в заявките и оборотите. Някои анкетирани отчитат 75% спад в оборота, което несъмнено говори за криза в туризма на България. 
Управители или собственици на бизнес в туризма, планират да правят съкращения в персонала си. Това са над 50% от тур операторите и свързаните с тях, поддържащи бизнеси.
Кризата в туризма е явна. А туризмът в България, преживява тежки времена.

Друг, сериозно назрял проблем, е набирането на персонал за работа в туристическия сектор. Има голям отлив на кадри, особено на професионалисти в бранша. Обучени и с голям опит хора си търсят работа и препитание в коренно различни сфери. Това се дължи на несигурността, породена от пандемията, както и на редицата противоепидемични мерки, налагани от Правителството. 
Всяко едно отваряне на граници в тази безпрецедентна ситуация, се приема с въодушевление, защото това мигновено допринася за облекчаване на кризата в българския туризъм. Според анализатори, сега е времето да обърнем поглед към българския турист и към вътрешността на страната, към културния и семейния туризъм. Историята е доказала, че винаги по време на кризи глобализацията намалява своето действие и сила, а се засилва вътрешният туризъм .

Кризата в туризма и в частност в туризма в България, ще отмине. Но дотогава родните тур оператори могат да разчитат на българските семейства за развитие на семейния туризъм.


криза в туризма туризмът в България семеен туризъм