По брега на северното ни черноморие

18 / Май / 2021

По брега на северното ни черноморие

Българското Черноморие е една от граничните зони и области на България. И е представляващо цялата източна граница на страната, както и прилежащата акватория. То е, една от основните туристически дестинации в България. И е богато на интересни и красиви места за екскурзия, плажуване и къмпенгуване в България. 
Българското Черноморие, започва от нос Сиврибурун при държавната граница с Румънияи завършва при устието на Резовска река при границата с Турция. Дължината на крайбрежието е 354 км (200.167 километра по дъгата на земния сфероид), от които 200 км (120 мили) представляват плажна ивица, покрита с пясък. Черноморската ни зона, обхваща крайбрежието, включително и част от шелфа и сушевата ивица, която има ширина от 10 до 40-50 км съответно в зоната на Балкана и на Странджа. 

Северното крайбрежие е завършекът на Добруджанското плато, което в северната си част е с ниска брегова ивица. При Дуранкулак и Шабла има обширни пясъчни плажове и няколко крайбрежни езера, при Тюленово, Камен бряг, Яйлата и нос Калиакра брегът е стръмен, образуван от червенообагрени твърди сарматски варовици и конгломерати, които се спускат 70 метра надолу до морето. Точно тук, е и Болата. Това е лиман с тясна клисура, разположен на едноименния залив и е част от резерват Калиакра. Намира се в северната част на Българското Черноморие край село Българево. Пясъчният плаж е с естествен произход и е уникален за скалните брегове в района на Калиакра.

Варовиковите скали в местността имат червен цвят поради железните окиси в глината, която запълва пукнатините им.
Заливът е и част от защитена зона „Комплекс Калиакра“ по НАТУРА 2000.
Край Балчик и Каварна, варовиковите скали се прорязват от гористи долини. Релефът на крайбрежието около курортите Албена и Златни пясъци е хълмист, с типично изразен свлачищен, стъпаловиден характер. Лонгозните гори при устието на Батова река бележат началото на Франгенското плато. На юг от Варна са характерните за северната част лонгозни гори, особено гъсти край устието на река Камчия.

Стара планина навлиза в Черно море при нос Емине, разделяйки условно Българската брегова ивица на южна и северна част. Южното крайбрежие е познато с неговите широки и дълги плажове за разлика от северното, което има по-скалист релеф.
Интересни места за екскурзия по Северното ни Черноморие са: Камен бряг, Яйлата, Тюленово, Калиакра, Болата и мн.други. 
Село Камен бряг, се намира в Североизточна България, община Каварна.
Названието на селото произхожда от самотната скала пред „Малката яйла“ на морския бряг пред селото, символизираща мястото му, както и въобще каменния бряг на километри наоколо, висок не по-малко от 30 метра. В района е и местността „Яйлата“, която е огромно каменно образувание. На 2 км южно от селото се намира археологическата местност „Яйлата“ с множество гробници, каменни жилища и ранно византийска крепостна стена. Северозападно от селото има голям некропол от скитски гробници. На входа на „Яйлата“ е открит и разчистен тракийски олтар на слънцето.
Друго интересно и красиво място в Североизточна България, е село Тюленово. По-точно, Морският бряг. Той достига височина от 30 м., като всяко място е наименувано: „Ашалъка“, „Дупката“, „Киприята“, „Мартина“, „Самотника“, „Канарата“

Подводните пещери в местността са били населявани от потомствата на двойка тюлени, пуснати на свобода тук през 30-те години на 20 век от румънската кралица Мария. Оттук и идва името на селото. Ежегодно, през месец Август, по тези скали се провеждат състезания по Скок от скала в морето.

Въпреки скалистата си структура, Северното ни Черноморие, предоставя интересни места за екскурзия и е едно от красивите места в България!